آیا بینی گوشتی پس از جراحی برگشت پذیر است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید فرق بینی گوشتی و استخوانی را بدانیم، اسکلت بینی از استخوان و غضروف تشکیل شده که بر روی اسکلت استخوانی و غضروفی پوست قرار گرفته است. تفاوت بین بینی گوشتی و استخوانی بر اساس ضخامت پوسته نیمه تحتانی بینی است (یعنی جایی که نوک و پره های بینی قرار گرفته اند)

در این قسمت ضخامت پوست در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.

کسانی که پوست نوک بینی شان ضخیم و چرب باشد و همچنین منافذ پوست شان قابل رویت باشد اصطلاحا به بینی گوشتی معروفت هستند.

این پوست ضخیم چه تأثیری بر ظاهر بینی دارد؟

اگر از روبه رو به بینی این افراد نگاه کنیم، نوک بینی شان پهن تر و پره های بینی شان کلفتر است، به علاوه پهنای پایه و نوک بینی بیشتر است.

می دانیم یکی از معیارهای زیبایی بینی، باریک شدن بینی از زاویه رو به رو است. البته به شرط آن که این باریکی به اندازه و در حد طبیعی باشد. افرادی که پوست نازک دارند اگر استخوان و غضروف شان پهن باشد نتیجه عمل باریک شدن بینی خواهد بود.

اما در افرادی که پوست ضخیمی دارند نباید بعد از عمل انتظار چنین نتیجه ای داشته باشند.

البته تکنیک جراحی که برای بینی گوشتی و استخوانی استفاده می شود با یکدیگر متفاوت است.

در افرادی که بینی گوشتی دارند جراح سعی در تقویت اسکلت غضروف دارد تا این که بتواند این پوست ضخیم را به سمت بیرون تحت فشار بگذارد تا از زاویه  روبه رو بینی باریک تر دیده شود.

بینی گوشتی غضروفهای ضعیفتری دارد. حال اگر این غضروف های ظریف تراش داده و نازک شوند، اگرچه ممکن است برای مدتی بینی کوچک تر و زیباتر به نظر برسد اما با گذشت زمان و به علت فعل و انفعالات زیر پوستی، بینی جمع شده و خودش را به سمت پائین می کشد.

اینکه می گفتند بین افتادگی پیدا کرده و یا برگشت کرده به همان علت است.

اما امروزه چون بینی های گوشتی با تقویت غضروف شکل، حالت و بازآرایی می شوند، برگشت بینی های گوشتی یا افتادگی آن خیلی کم شده و شاید اصلا اتفاق نیافتد.

نکته: افرادی که بینی گوشتی دارند اکثرا اسکلت صورتشان دشت تر است و گونه های برجسته تر و لب های بزرگتری دارند برای همین از نظر زیبایی شناسی بینی باریک و قلمی به صورت این افراد نمی آید.

در نتیجه کسی که بینی گوشتی دارد اگر انتظار معقولی از عمل خود داشته باشد و جراحی به روش درستی انجام شود نتیجه عمل برایش رضایت بخش خواهد بود.