آدرس مطب

فلکه دوم صادقیه، مجتمع طلا، طبقه 2، واحد 7

44004350 - 021

تماس با ما/ هماهنگی و وقت قبلی

گالری

نمونه کار های جراحی پلاستیک دکتر حمیدرضا صالحی جزی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی و تزریق چربی به صورت و لب

تزریقات زیبایی جراحی زیبایی بینی لاغری

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی و تزریق چربی به صورت و لب

تزریقات زیبایی جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی و تزریق ژل لب و فک

تزریقات زیبایی جراحی زیبایی بینی

جراحی پلک

جراحی پلک

تزریق ژل لب

تزریقات زیبایی

لیپوماتیک و ابدومینوپلاستی

لاغری

لیپوماتیک سینه و شکم

لاغری

پروتز سینه لیپوماتیک و ابدمینوپلاستی

جراحی پلاستیک سینه لاغری

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

لیپوماتیک و ابدومینوپلاستی

لاغری

جراحی بینی

تزریقات زیبایی جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی

جراحی پلاستیک سینه لاغری